Wat is het Sociaal Fonds?

Al eeuwen bestaat er binnen de Rooms Katholieke kerk en de Protestantse Gemeente een fonds om armoede te bestrijden.
Op initiatief van de Gemeente Zoeterwoude is er een Sociaal Fonds opgericht. Een samenwerking tussen kerken en Gemeente 
om armoede te bestrijden en schuldhulpverlening te bieden.
Een fonds om een bijdrage te leveren aan schuldhulpverlening op lokaal niveau.
De visie van het Sociaal Fonds is incidentele financiële hulp bieden, waardoor hierna problemen op een structurele manier opgelost 
kunnen gaan worden binnen de hiervoor bedoelde kanalen.

“Alle aanvragen die bij ons binnenkomen, behandelen wij strikt vertrouwelijk.”

Contact

Sociaal Fonds Zoeterwoude
Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
T: 06 160 95 954
E: info@sociaalfondszoeterwoude.nl